WATERZ Masterplan 2018 - 2030 Uddannelse Uddannelse

WATERZ Masterplan 2018 – 2030 Uddannelse

Målet er at tiltrække en form for uddannelse med fokus på vandsport. Det kan være alt fra en efterskole, højskole eller måske en afdeling af en gymnasialuddannelse, hvor der er fokus på vandsport. Det skal give eleverne mulighed for at udvikle netop den vandsport, de brænder for i Nordeuropas bedste område.

Der ligger nogle unikke muligheder for denne del i området omkring den nuværende Fjordskole. De to skoler i Hvide Sande skal på sigt lægges sammen til én. Og netop det, at der i forvejen ligger lokaler, der egner sig perfekt til at opbygge en sådan mulighed, ville være optimalt at udnytte. Det at lægge en uddannelse i Hvide Sande, hvor fokus vil være på vandsport vil både tiltrække elever fra hele landet, men også skabe nye arbejdspladser i form af lærerjob til uddannelsen.

Vandsport kombineret med uddannelse er ikke en ny idé. Den har vist sig yderst succesfuld flere steder i landet, som langt fra har de samme muligheder for udfoldelse, der i speciel høj grad findes i området omkring Hvide Sande. Idrætsskolerne i Oure, Sønderbog Højskole, norske højskoler og flere danske efterskoler kommer allerede nu til Hvide Sande for netop at dyrke vandsport. Der er altså allerede nu søgning mod Hvide Sande som vandsports hot spot på uddannelsesområdet.

Kan disse skolers ønsker understøttes, vil det blive endnu mere interessant for dem at komme i området. Man vil også kunne understøtte behovet for fokus på turismen i forhold til uddannelse og her kunne uddanne netop med henblik på service og turisterhvervet. Lige midt i den største kystferie destination i Danmark.

Man kunne måske arbejde på en satellit afdeling af en eller flere efterskoler/højskoler, som så i perioder kan benytte de rammer, som der ville kunne tilbydes i Hvide Sande.

Næste skridt:

En vandsportsuddannelse tilknyttet Hvide Sande, som kombineres med uddannelser indenfor turismen, vil være et unikt og stærkt kort. Det vil være den første af sin slags og tage udgangspunkt i et hotspot for begge områder, nemlig Danmarks største Kystferiedestination og et af Nordeuropas bedste områder for vandsport.

Dette vil skulle udvikles i samarbejde med interessenter ved både det ene og det andet erhverv. WATERZ ønsker at bidrage til denne udvikling. Vi vil gennem interessenter i vores netværk være med til at samle og skubbe på den udvikling i gang.