WATERZ Masterplan 2018 - 2030 Hot Spots Hot Spots

WATERZ Masterplan 2018 – 2030 Hot Spots

Området omkring Ringkøbing Fjord og kysten ved Vesterhavet har et utal af rigtige gode steder for at dyrke vandsport i alle former, om det er windsurf, kitesurf, surf, stand up paddle, wakeboard, sejlads eller for den sags skyld kajak eller svømning. Vi har dog valgt at, have hovedvægten på surfsportens forskellige grene.

At vi netop har valgt, at lægge vægt på surfsporten har flere årsager. En del af de forhold, som surferne vægter højt, passer også ind for andre gæster og beboere i området. Surfere er også til at flytte, hvilket vil sige, at surfere flytter for at bo nær gode forhold at dyrke deres sport under. Det er ikke mange sportsgrene, der får folk til at flytte, men her har vi netop at gøre med en, der trækker nye tilflyttere. Også de gæster/turister i området som surfer er værd at satse på, deres døgnforbrug ligger langt over andre gæsters i området. De er længe i området og kommer igen år efter år og mange flere gange om året.

WATERZ hot spots skal udvikles hele vejen rundt om Ringkøbing Fjord. Der ligger allerede en række surf spots, der skal videreudvikles på, her kan nævnes: Bork Havn, Skaven Strand, Hemmet Strand, Sorte Bakker/Ringkøbing, Kloster/Bakkers Dæmning og spotsene i Hvide Sande på både fjordsiden og ved Vesterhavet. Disse steder skal udvikles, så de rummer de mange gæster, der allerede er i området, men også de kommende års gæster. Når de skal udvikles, skal der tænkes på både sikkerhed mellem de
mange sportsgrene, infrastruktur (tilkørsel, toiletter, bad, affald ect.), borde & bænke, internet, webcams med vindmålinger, læ og lidt aktivitet for familien, som ikke surfer, men er med ved vandet. Områderne kunne blive udnævnt som et WATERZ hotspot, for at styre gæster hen i netop de områder, hvor natur og infrastruktur kan bære de mange surfende gæster, uden de bliver til gene for andre i områderne.

Mange af de faciliteter, som et sådan hot spot område indeholder, ville også være store aktiver for ikke-surfende gæster i området. Det vil altså være med til at give dem en bedre oplevelse af at besøge områderne.

Området omkring sydmolen i Hvide Sande trækker hvert år tusindvis af surfere til. Surferne giver liv og aktivitet på stranden, som giver oplevelser til de mange andre gæster, der også besøger området. Surferne bliver underholdning og inspirere andre til måske selv at prøve kræfter med det udendørs aktive liv.

Det er altså en positiv spiral, som man oplever de steder, hvor surferne holder til, da de trækker andre gæster med sig.

Den lempede Kystbeskyttelseslov

Kyststrækningen ved Vesterhavet fra Nymindegab til Vedersø bliver løbende vedligeholdt med sandfodring for at undgå erosion. Specielt stranden, som strækker sig fra den nye syd mole i Hvide Sande og ca. 5-7 km syd på, bliver fordret i meget høj grad. Da man etablerede den nye mole til Hvide Sande Havn i 2013, gjorde man det med henblik på bedre tilsejlingsforhold til Hvide Sande Havn. Den nye sydmole havde dog også den effekt at de sand revler, som tidligere lå skråt på kysten, rettede sig og de ligger nu parallelt med kysten. Netop dette har øget erosionen og derfor også øget behovet for sandfodring.

Syd stranden i Hvide Sande blev i 2010 kåret til Danmarks bedste strand. Tager man en tur på stranden nu, vil der være langt til den fine hvide uberørte sandstrand, som dengang blev kåret. Virkeligheden, med den øgede sandfodring, har gjort, at man har været nødt til at flytte store mængder sand hvert år med store entreprenørmaskiner, som lægger sandet i bunker op mod klitterne. Til tider minder stranden om en byggeplads og langt fra den fine strand, som blev kåret til Danmarks bedste. Der er gennem Erhvervsvækst- og vækst- puljen i Ringkøbing- Skjern Kommune givet et tilskud til projektet Den Blå Legeplads.

Netop dette projekt bygger på ønsket om mindre erosion, bedre strand og ikke mindst bedre bølger til surferne. Der er i projektet opnået tilladelse fra Kystdirektoratet til et 3 års forsøg med et sandrev, som skal etableres hvert forår i samarbejde med Hvide Sande Havn. Projektet forventes startet op i 2018 eller 2019.

Man kunne tage dette projekt videre og benytte sig af de nye muligheder for kystbeskyttelse og hård kystbeskyttelse. Kunne man lave en mere permanent form for  kystbeskyttelse, som OGSÅ tilgodeså ønsket om, at få flere og bedre bølger til surferne, ville man kunne opnå en kyst linje med et utal af perler, som netop surferne
leder efter. Man ville med denne løsning måske kunne opnå bedre og mere permanent beskyttelse af kysten uden den meget store sandfordring, som foregår lige nu. Man ville måske kunne opnå den skønne strand igen, som vandt titlen som Danmarks bedste strand og man ville kunne designe måske nord Europas mest alsidige surf
område, hvor der også vil være gode bølger til surferne.

I sidste ende kunne det måske blive billigere end den nuværende situation, hvor der bruges enorme kræfter og sandmængder på vedligeholdelse af kysten og hvor man måske kunne opnå et markant fald i nødvendigheden af sandfodring, bedre strand og flere gæster i form af surfere.

Hvordan løsningen kunne være, høfder eller stenrev, vil være værd at se på.

Netop det scenarie er meget interessant, da man gennem kystbeskyttelse kan opnå flere fordele også økonomisk.

Næste skridt

Her er muligheden for at udvikle en unik destination ikke blot for vandsports udøvere. De forhold, som udøverne ønsker passer perfekt ind for alle andre også. Det vil altså ikke kun være et sats på vandsport, men et sats på at øge oplevelsen for alle gæster og beboere i området.

At kunne benytte den lempede kysbeskyttelseslov giver muligheder, som vil kunne nytte ikke kun surfere, men også strandgæster og måske endda kunne give  kystbeskyttelse på en ny og mere økonomisk måde.

WATERZ ønsker at bidrage til denne udvikling ved at indgå i samarbejder eller samle de interessenter der er for at skubbe udviklingen videre.