WATERZ Masterplan 2018 - 2030 Masterplan

WATERZ Masterplan 2018 – 2030

WATERZ er ved at tage form, og har allerede skabt et internationalt ry, som et at de arrangementer, de professionelle udøvere ønske at deltage i. Dette er naturligvis først og fremmest pga. de lokale forhold og den generelle afvikling af det pågældende arrangement. WATERZ er det positive nedslag, der får den konstituerede arbejdsgruppe til at tro på fremtiden, ikke blot for arrangementet, men i et langt bredere perspektiv. På det grundlag er der skitseret en progressiv udviklings plan (masterplan) forankret i vandsporten, for at styrke Ringkøbing Fjord området helt generelt året igennem.

Ideen til denne masterplan er formuleret på et møde i Hvide Sande i januar måned 2018.

Ringkøbing Fjord området er helt unikt i forhold til vandsport. Med Vesterhavet, fjorden og åerne alt sammen indenfor et meget lille geografisk område gør, at det er attraktivt for såvel professionelle, som nybegyndere, da der findes alle forhold fra fladt og stille vand til det brusende Vesterhav med store bølger. Men at dette også er kombineret med et stort udbud af andre oplevelser, restauranter og handelsliv, gør det endnu mere specielt i forhold til langt størstedelen af gode steder for vandsport.
Det er derfor arbejdsgruppens faste overbevisning at Ringkøbing Fjord og i særdeleshed Hvide Sande området har sjældent set internationalt potentiale. Området kan blive en af verdens mest attraktive lokationer indenfor vandsport på alle niveauer. Det vil være til gavn for de utallige sportsgrene der favnes af vandsporten og dens mange udøvende generelt. Samtidig med vil handelsliv, by og opland blive beriget med fokus og aktivitet af særdeles økonomisk attraktiv karakter.

Der er allerede spotvis udviklet med udgangspunkt i vandsport, men der er ikke lavet en overordnet plan med, hvor vi gerne vil tage området hen og hvilket potentiale der endnu ikke er udnyttet.

Vi ønsker med denne masterplan at flytte blikket hen på alt det uudnyttede potentiale og komme med forslag til, hvordan vi får det udnyttet og ikke mindst, hvordan vi kommer derhen.

Planen vil lægge fokus på udvikling med hensigt på vækst til hele området i erhvervet, men også i forhold til bosætning,
uddannelse og turisme.

Vi ønsker med dette at lægge en langsigtet plan for et område med stort potentiale, så man har noget at støtte sig op af, når man tager beslutninger på området.

 

Arbejdsgruppen:

Arbejdsgruppen bag masterplanen er bestyrelsen i Den selvejende Institution WATERZ og projektleder på WATERZ. Gruppen består af:

 • Jens Bøndergaard – Bestyrelsesmedlem
  selvstændig erhvervsdrivende i Hvide Sande
 • Kristian Rønn – Bestyrelsesmedlem
 • Erik Viborg – Bestyrelsesmedlem
  Kommunalpolitikker i Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Jens Møller – Bestyrelsesmedlem
  Selvstændig erhvervsdrivende i Hvide Sande indenfor vandsport
 • Jesper Christiansen -Bestyrelsesmedlem
 • Brian Engblad -Bestyrelsesmedlem
  Tidligere proffesionel windsurfer
  MD/PhD fellow-International Forretningsudvikling
 • Katrine Kock Frandsen – Projektleder
  Selvstændig erhvervsdrivende i Hvide Sande