Hvide Sande skal have ny gymnasieafdeling med vandsport og bæredygtighed i fokus

Hvide Sande skal have ny gymnasieafdeling med vandsport og bæredygtighed i fokus

Mens mange gymnasier i landets yderdistrikter kæmper for deres overlevelse, tager man nu et utraditionelt initiativ i Ringkøbing-Skjern Kommune. En lokal gruppe bestående af erhvervsfolk, iværksættere og Ringkøbing Gymnasium er i gang med at afdække mulighederne for, at Hvide Sande får en afdeling af Ringkøbing Gymnasium placeret i byen.

Det bliver ikke et helt normalt gymnasium, men et uddannelsessted, hvor undervisningen i de obligatoriske fag, der udbydes, suppleres af aktiviteter indenfor vandsport som surfing og lignende.

– vi tror på, at laver vi et unikt uddannelsestilbud, der ikke findes andre steder i landet, vil vi ud over at kunne fastholde lokale unge i lokalområdet, også tiltrække unge fra andre dele af landet, siger rektor Lars Roesen, Ringkøbing Gymnasium.

Han peger her blandt andet på Morsø Gymnasium, der har en af landets mest populære og roste teaterlinjer, der drives i tæt samarbejde med Limfjordsteatret. Også HF Cold Hawaii-uddannelsen under Thy-Mors HF & VUC og den fireårige maritime studentereksamen, som udbydes på Frederikshavn Gymnasium, inspirerer arbejdsgruppen.

– vi skal ikke lave en kopi af noget, der findes i forvejen, men udvikle vores helt egen, unikke uddannelse med udgangspunkt i den almene studentereksamen (STX), påpeger Lars Roesen.

Han understreger, at planerne har været på vej et par år og endnu er på et tidligt stadium, men at arbejdsgruppen er helt afklaret omkring de særlige aktiviteter, man gerne vil have som omdrejningspunkt for den kommende gymnasieafdeling i Hvide Sande:

– vi kan se, at Hvide Sande lige nu er inde i en kraftig udvikling. Den er båret af blandt andet turismen og af vandsport. Vi ved også, at de unge, der dyrker vandsport og som måske også har et fritidsjob, også tænker på bæredygtighed. Det vil derfor umiddelbart være tre gode bud på bærende elementer i uddannelsen, fortæller Lars Roesen.

 

Gode rammer skal udvikle byen

Tanken er, at der dels skal skabes nogle gode fysiske rammer for gymnasieafdelingen, der samtidigt skal være en del af hele byen.

– vi lægger vægt på en stærk lokal forankring i projektet for at skabe de bedst mulige rammer for de unge mennesker, der flytter til byen og kommer til at bo i attraktive rammer skabt af byen. Skole og elever skal være en synlig del af byens foreningsliv og være med til at sikre endnu mere liv året rundt i Hvide Sande, siger Lars Roesen.

 

For ham handler projektet om at gå nye veje.

– i lighed med stort set alle andre gymnasier på Vestkysten er vi også udfordret af dalende elevtal på grund af mindre ungdomsårgange. Det gør det oplagt, at vi indgår i samarbejde med det lokale erhvervsliv, det lokale foreningsliv mv. for at finde ud af, hvordan vi sammen kan skabe noget nyt og enestående. Formålet er at sikre en stærk, lokalt forankret gymnasial uddannelse og dermed give vores unge mulighed for både at få en normal gymnasial uddannelse, som vi har nu, og én, der også giver noget ekstra, men stadig åbner dørene til alle de videregående uddannelser, som vi har brug for nationalt og især lokalt, påpeger Lars Roesen og fortsætter:

– den nye uddannelse i Hvide Sande bliver meget mere end et gymnasium, men kernen er solid, kompetencegivende gymnasieundervisning.

Arbejdsgruppen vil i løbet af de kommende måneder informere det politiske system i Ringkøbing-Skjern Kommune om planerne. Ambitionen er, at den nye gymnasieafdeling står klar til at tage elever ind i 2024 eller senest 2025; men det bliver allerede fra 2023 muligt at kombinere en normal gymnasieuddannelse i Ringkøbing med bosætning og surf-aktiviteter i Hvide Sande.

Ud over Ringkøbing Gymnasium er det erhvervsfolkene Anders Thygesen og Jens Bøndergaard, Foreningen Havnen samt vandsportsfestivalen WATERZ, der står bag planerne.